Hvad sker der på kurset?

 

Selv om der er en basal struktur og en rækker standarder for, hvordan kurset skal holdes, er der også store individuelle forskelle alt efter deltagernes forudsætninger og logistikken. Kurset løber typisk over fire intensive dage og det er vigtigt at være godt forberedt, ellers får du ikke et optimalt udbytte. Vær især opmærksom på udstyrskravene, så du ikke dukker op på kurset med udstyr, der ikke matcher kravene. GUE lægger stor vægt på standardiseret udstyr, og der er ingen mulighed for at afvige fra standarderne, så vær sikker på, at dit udstyr er i orden. Læs mere om udstyret her ...

Regn med at være i gang fra kl. 8.00 til kl. 19.00 hver dag. 

Struktur

 

Det er vigtigt først at skabe en solid viden, inden vi tager vores færdigheder med i vandet. Kurset begynder med teorilektioner, der efterfølges af landbaserede øvelser, hvor vi opbygger muscle memory. Derefter træner vi i vandet. Strategien er hele tiden at tage små skridt med lavt stressniveau og være sikker på, at vi hele tiden opbygger overskud og selvtillid.

Teori

Teoridelen fylder ca. en hel dag og vil blive spredt ud over forløbet. Målet er at give dig en solid forståelse for GUEs procedurer og samtidig opdatere eventuel tidligere erhvervet lærdom.

Vi gennemgår bl.a. emner som:
• Opdriftskontrol og trim
• Strømligning og udstyrskonfiguration
• Finneteknikker
• Situational awareness
• Kommunikation og teamwork
• Gennemgang af åndingsgasser - herunder nitrox-teori
• Dekompressionsstrategi
• Dykkeplanlægning og gasmanagement

Teorilektionerne foregår som gruppeundervisning baseret på Powerpoints og elevnotater.

Landbaseret tørtræning

Tørtræning er linket mellem teori og øvelse i vandet, og GUE lægger stor vægt på denne træning, der sikrer, at øvelserne hurtigere kommer ind på rygraden. Det er også lettere at kommunikere rækkefølge og korrekt teknik, når man er på land, hvor man kan tale og rette fejl. Disse øvelser er både sjove og lærerige. Øvelserne understøttes også af video, hvor eleven kan studere detaljer i øvelserne.

Vi tørtræner bl.a. følgende momenter:
• Tilpasning af udstyr
• Analyse og mærkning af flasker
• Pre-dive tjek (GUE EDGE)
• Dive team protocols
• Basic five
• S-drill (Gas-donation)
• Valve-drill (enkeltflaske eller dobbeltsæt)
• Opsending af SMB
• No mask swim
• Redning af bevidstløs dykker i overfladen

Confined Water-session - typisk i pool

I poolen opnår vi tre vigtige mål. Først er der svømmeprøven, hvor du skal vise, at du kan svømme 275 meter på 14 minutter. Derefter skal du svømme 15 meter under vandet på én vejrtrækning. Desuden træner vi i de grundlæggende finneteknikker, som vi allerede har gennemgået i teori og set på video. Vi benytter lejligheden til at sikre, at alle har en god fornemmelse for det flade trim, som vi tilstræber hele tiden at have i vandet, og vi træner i de teknikker, der kræves for at kunne udføre frogkicks, flutter kicks, back kicks, og helikoptervendinger.

Dyk i confined water og åbent vand

Der er mindst seks dyk på GUE fundamentals. Indholdet af hvert dyk afhænger lidt af dine præstationer. Målet med dykkene er at opbygge dit overskud, din komfort og din kompetence gradvist. De første par dyk vil finde sted i en pool eller i et beskyttet område i åbent vand, og de sidste par dyk vil foregår på dybere vand. Under alle faser i alle dyk vil du blive ledsaget af din instruktør og også en videodykker, der vil dokumentere øvelserne, således af debriefingerne vil blive effektivt understøttet af video.