Baggrunden for Fundamentals

Kimen til Fundamentals-kurset blev lagt ved de demoer, som DIR/GUE-grundlæggerne Jarrod Jablonski og George Irvine i sin tid holdt for at introducere deres tanker om standardisering af udstyr og procedurer. Det var tilbage i første halvdel af 90’erne, inden uddannelsesorganisationen Global Underwater Explorers (GUE) blev grundlagt. Disse demoer blev typisk afholdt i lokale dykkercentre, konferencelokaler, på dykkemesser eller hvor man ellers kunne finde plads. Der var ikke nogen egentlig dykning involveret – det var en tør gennemgang af principperne bag Doing It Right-filosofien, der udsprang af huledykkermiljøet i det nordlige Florida.

DIR-demoerne udviklede sig efterhånden til Fundamentals-workshoppen, der opstod efter, at GUE havde fået et egentligt kursusprogram. Instruktørerne oplevede, at kandidaterne til de mere avancerede tekniske dykkerkurser i GUE-regi (Tech1 og Cave1) var for dårligt forberedt eller kendte for lidt til GUEs holdninger, procedurer og udstyrskonfiguration. Det betød, at der gik en uforholdsmæssig stor del af tiden med at gennemgå grundlæggende færdigheder, inden fx Tech1- eller Cave1-kurset for alvor kunne starte. Derfor besluttede man at indføre Fundamentals som et obligatorisk forløb og forkrav til tekniske kurser. Der blev indført vandtræning og mere omfattende øvelser, men der var stadig ikke et formaliseret kursusprogram og ingen egentlig certificering.


I 2005 blev GUE Fundamentals så etableret som et decideret kursus med en fast kursusplan og en bestået/ikke bestået-struktur. Kurset blev samtidig markant længere og mere omfattende med fem dyk, redningsøvelser og nitrox-certificering inkluderet, hvis man ikke allerede er nitrox-certificeret. I 2011 kom endnu et par ændringer, bl.a. der der nu seks dyk på kurset.

Da GUE som en del af sine standardiseringsbestræbelser også har standardgasser anbefaler man, at al dykning ned til 30 meter foregår med nitrox. Luft er noget, man fylder bildæk med... Med den holdning giver det god mening at inkludere nitrox i Fundamentals.
 På det nye Fundamentals findes der to retninger. REC er for dem, som blot ønsker at stifte bekendtskab med dykning á la DIR, og TECH er for dem, der ønsker at gå videre til GUEs tekniske dykkeuddannelser. Forskellen er blandt andet, om der dykkes med enkeltflasker eller dobbeltflasker samt at beståelseskravene for tech er noget højere.